Programpontjaink - Szociálpolitika


A Magyar Nemzeti Rend Párt kivonatos család-, szociál- és nyugdíjpolitikája
============================================================

Kiindulópont:
A demográfiai változás következtében a fiatalok (munkaképes) és az idősek (eltartottak, szociális támogatásra szorulók) közti arány megváltozott.
A jelenlegi nyugdíjrendszer államilag finanszírozott, hosszú távon tarthatatlan.
A szociális háló alig működik, válsághelyzet (munkanélküliség, családi problémák) következtében sokan az utcára kerülnek, a semmiben találják magukat.

A szociális és demográfiai helyzetre óriási kihívást jelent a menekültügy (migráció). – Ma talán elképzelhetetlennek tűnik, de Magyarországnak fel kell készülni milliós bevándorlóhullámokra.


Következtetések:
A nyugdíjellátás közép- és hosszútávú biztosítása érdekében szükség van széleskörű társadalmi párbeszédre és megegyezésre. A megállapodás alapelvei kormányoktól és pártpolitikától független kell legyen, nem lehet a politika játszószere, ki kell iktatni a tarthatatlan, populista ígérgetéseket.


Javaslatok:
Új biztosítórendszerrel függetleníteni a szociális és nyugdíjrendszert a demográfiai változásoktól és javasoljuk a magánnyugdíjpénztárak visszaállítását.

Államilag garantált minimálnyugdíj (65. évtől), függetlenül a munkában eltöltött évektől. – A nyugdíjkorhatár emelése idővel elkerülhetetlen. Éppúgy tarthatatlan, hogy 50 évesek nyugdíjba mennek.

Szükséges a 13. havi nyugdíj eltörlése, a nyugdíjakban lévő nagyarányú különbségek csökkentése, valamint a nyugdíjasok alanyi jogon történő támogatásának eltörlése (ingyenes utazás).

Célzott programokkal, kedvezményekkel és jogalkotói eszközökkel a korosak és szülők munkavállalási lehetőségét kiszélesíteni kívánjuk (távmunka, rugalmas, részmunkaidős alkalmazás stb.).

Támogatjuk az állami gondozás helyett az örökbefogadást.
Támogatjuk a melegek házasságát, örökösödési- és örökbe fogadási jogát az egyenjogúság jegyében.
A család védelmét fontos értéknek tartjuk, így támogatjuk azon cégeket, melyek kisgyermekes anyákat (és apákat) foglalkoztatnak és kisgyermekes anyák részmunkaidős lehetőséget biztosítanak.
Feltétlen szükséges a gyámügy hatékony működése, önkormányzati feladatkörben. A gyámügynek a rendőrséggel összefogva gyorsan fel kell lépni a családon belüli erőszak ellen, a szülők feladatának felelősségteljes ellátása érdekében (iskolakerülés, drogprevenció).

A szociális helyzet nagy mértékben függ az adórendszertől. Ma Magyarországon a szegények adóterhei aránytalanul magasak (lásd: magas Áfa).

A szociálpolitika helyi, önkormányzati feladat. Javasoljuk az önkormányzatok felelősségének növelését és a szociális igényjogosultság kérdésében a honi származás elvének alkalmazását (németül: Bürgerort).
Működőképes szociális rendszert kívánunk kialakítani!, a hajléktalanok integrálását és lakhatásuk biztosítását származásuk szerinti önkormányzatok által.

Támogatjuk, hogy a személyes szabadság az élet utolsó szakaszában is érvényesülhessen, a megfelelő jogi keretek között. Ennélfogva támogatjuk az aktív és passzív eutanázia bevezetését.

Indítványozzuk a gyalogosbarát és mozgássérült-barát közlekedés fejlesztését, az aluljárók, felüljárók, lépcsők, szűk átjárók, keskeny járdaszigetek, akadályok és minden más mozgáskorlátozás megszüntetését a gyalogosforgalomban. Ezen javaslatunk magába foglalja, hogy a köztereket, újra fel kell osztani, a felszíni parkolást korlátozni kell és mindenütt díjkötelessé tenni. A járdákat és gyalogátjárókat szükségszerűen ki kell szélesíteni, a közlekedési lámpákat hátrább, a kereszteződéstől távolabb elhelyezni. Biciklisávok nem vezethetnek járdán, buszmegállón (vagy előtte), sétálóövezeten át. Több bicikli- és motorbicikli parkolót kell kijelölni, járdán való parkolásukat meg kell szüntetni. Szükséges a közlekedési morál emelése és a szabálysértők bírságolása. Ezen feladatok helyi, önkormányzati hatáskörbe tartoznak és számonkérhetőnek kell lenniük.

Javasoljuk, hogy kerekes székkel való közlekedést a társasházak, intézmények kötelezően lehetővé tegyék.


 

© MNRP – Minden jog fenntartva
Felhasználás, másolás, tárolás, továbbítás a forrás megjelölésével engedélyezett.

Megosztás FaceBook-ra. Megosztás MySpace-re. Megosztás Iwiw-re. Megosztás Twitter-re. Megosztás Startlap-ra. E-mail-be küldés. Hozzáadás a kedvencekhez.
Megoszthatod híreinket az "ikonokkal" jelölt közösségi oldalakon és elküldheted e-mail-ben... Mind ezt könnyen és gyorsan.