Programpontjaink - Külpolitika

A Magyar Nemzeti Rend Párt kivonatos programja – Külpolitika

=====================================================

● A külpolitikát hosszútávú erkölcsi, morális, magyar érdekeket képviselő alapelvekre kívánjuk helyezni.

● Különösen fontosnak találjuk a demokratikus országokkal, mint az Egyesült Államokkal, Németországgal és Svájccal való együttműködést. Elutasítjuk és veszélyesnek találjuk a „keleti nyitás” politikáját, mely hazánk függőségét növeli és függetlenségét veszélyezteti. Elutasítjuk a V4-es „együttműködés”-t, mely természetellenes és kizárólag politikusaink öntetszelgését szolgálja, minden kézzelfogható eredmény nélkül.

● Nem ismerjük el a Trianoni Békeszerződést (1920), az összes I. és II. világháborút követő szerződés újratárgyalását indítványozzuk. Javasoljuk a megbélyegző, egyenlőtlen feltételekkel kötött szerződések felfüggesztését és újratárgyalását, beleértve területkompenzációt és kártérítést.

● Elutasítjuk az ENSZ valamennyi Izraelt megbélyegző dekrétumát. Izrael fővárosának Jeruzsálemet tekintjük. Javasoljuk – az Egyesült Államok példájára – a tel-avivi magyar követség áthelyezését Jeruzsálembe.

● A béke és igazságosság oldalán állva elitéljük a tömegpusztító fegyverek előállítását és ezzel való fenyegetődzést (Észak-Korea, iráni atomprogram).

● Politikai szemléletünkre a proaktív jelző illik, mely abból áll: problémákkal mejelenésükkor azonnal foglalkozunk és nem várjuk meg az elfajulást, a robbanásszerű kitörést (lásd: menekültválság). Ebből a szempontból szükség van az EU-n és NATO-n belüli, valamint az Egyesült Államokkal való intenzív hírszerző-, felderítő-, adatkiértékelő együttműködésre, beleértve közös békefenntartó missziókat és harci bevetéseket is a világ bármely pontján. – Ehhez feltétlen szükséges a hazai hadiipar fejlesztése, a honvédelmi kiadások jelentős növelése és ütőképes profi hadsereg létrehozása (létszám és technikai felszereltség), a megfelelő infrastruktúrával.

 

Az Európai Unióról:

==================

● Magyarország 2004-es EU csatlakozása nem töltötte be a várakozásokat:

a) a várt demokratizálódási folyamat elmaradt és egy központosított, féldiktatórikus államhatalom alakult ki (Orbán rendszer), melynek eltökélt szándéka hatalmának bebetonozása évtizedekre, akár évszázadokra.

Az Európai Unió szakadatlanul hangsúlyozza a demokratikus értékeket, ám ennek megvalósításáért az EU-n belül vajmi keveset tett.

b) a gazdasági fejlődés részleges és hazánk rengeteg szálon függ az EU-s pénzektől, támogatásoktól, beruházásoktól. — Átütő fejlődésről és életszínvonal emelkedésről nem beszélhetünk. Ez jórészt a korrupció és az alkalmatlan kormányzás következménye.

c) A legsúlyosabb viszont hazánk függetlenségének részleges elvesztése. Az EU nemzetek feletti intézményei (pl.: Európai Bíróság) átláthatatlanok, a bírói döntéseit nem indokolja meg, és szankciókkal súlythat országokat. Az EU-n belül megfigyelhető egy folyamat, ahol a (bírói) jog írja a politikát és nem a politika — társadalmi párbeszéd által — a jogot. Ennek súlyos következménye az intézményrendszer eltávolodása a valóságtól és a polgároktól. Ezt populista politikusok kihasználják, szándékosan összekevernek egymáshoz nem illő dolgokat.

d) Az Európai Unió gazdaságpolitikája (a Központi Bank révén) esztelen és saját elveivel homlokegyenesen szembemegy. Az Eurózóna mély válsága, esetleg összeomlása 10 éven belül be fog következni. Ezt a folyamatot megerősítheti, vagy kiválthatja olyan esemény, mint a jelenlegi 2020-as koronavírus pandémia.

● Az Európai Unió jelenlegi állapotában fenntarthatatlan és átfogó reformokra szorul. A többsebességes Európa elkerülhetetlen.

Ilyen változás még nyomokban sem figyelhető meg. — Ezért pártunk a Magyar Nemzeti Rend Párt támogatja, az Európai Unióból való kilépést, melyet népszavazással kell megerősíteni.

Szervezetünk azon dolgozik, hogy elfogadható és előnyös alternatívát mutassunk fel.

 

Utolsó változtatás: 2020. április 6.

 

© MNRP – Minden jog fenntartva

Felhasználás, másolás, tárolás, továbbítás a forrás megjelölésével engedélyezett.

Megosztás FaceBook-ra. Megosztás MySpace-re. Megosztás Iwiw-re. Megosztás Twitter-re. Megosztás Startlap-ra. E-mail-be küldés. Hozzáadás a kedvencekhez.
Megoszthatod híreinket az "ikonokkal" jelölt közösségi oldalakon és elküldheted e-mail-ben... Mind ezt könnyen és gyorsan.