Programpontjaink - Egészségügy

 

A Magyar Nemzeti Rend Párt kivonatos egészségügyi programja
=====================================================

Kiindulás:
Ahhoz, hogy az egészségügyi rendszer fenntartható, finanszírozható legyen, és kielégítő szolgáltatást tudjon nyújtani, elengedhetetlen a tabuk lerombolása és a valós helyzet feltárása. Feltétlenül szükség van nyílt és őszinte társadalmi pábeszédre, hogy a választópolgárok felmérhessék a helyzetet, felelősségteljesen és aktívan beleszólhassanak a folyamatokba.

Sajnálatosnak tekintjük, hogy az egészségügy a politika és az érdekszférák játékává vált, a konstruktív párbeszéd nyomait nehéz felfedezni.


Az egészségügy alappillérei: a) kórházi és orvosi ellátás, b) pénzügy és biztosítórendszer, c) gyógyszerellátás és patikák. A jövő egészségügyi ellátását tekintve a következő kérdéskörök merülnek fel:

1.  Finanszírozás
Idejétmúlt az az elképzelés, mely szerint az ingyenes, magas színvonalú orvosi ellátás mindenkinek alanyi jogon jár. Ez kivitelezhetetlen, és lényegében a mai problémák gyökere.

Az állampolgároknak fel kell készülniük arra, hogy jövedelmük nagyobb részét kell majd egészségük megőrzésére fordítan. E ráfordítás fejében minőségarányos ellátásban kell részesülniük. Tarthatatlan, hogy a magas járulékot fizetők is ugyanolyan (gyenge) ellátást kapnak, mint azok, akik semmit sem fizetnek: ma kizárólag a csúszópénz határozza meg az ellátás minőségét. A hálapénzrendszer tartja össze az egészségügyet.

Az állam lényegében kivonult az egészségügy bizonyos területeiről (pl. fogászat). Aki betegségénél fogva nem tudja a várólistát kivárni, kénytelen magánklinikát igénybe venni (és a szolgáltatásért a teljes piaci árat kifizetni). — Kérdés: akkor minek fizetett TB-járulékot?

Téves és hamis feltételezés, hogy a magánbiztosítókon alapuló egészség finanszírozás csak rossz lehet, mely az állampolgárok további kizsigereléséhez vezet.
A kérdés nem az, hogy magán- vagy állami biztosító működik, hanem hogy mennyire jól, milyen hatékonysággal látja el feladatát, és a befizetett járulék fejében milyen minőségű szolgáltatást képes biztosítani.

A magánbiztosítók és az állami egészségügy között szükséges az egymást kiegészítő feladatmegosztásra és finanszírozásra való megegyezés. Ezzel párhuzamosan szükséges a hálapénzrendszer törvényi eltörlése és szankcionálása.

 

Lásd:

Vége lépett a kormány, jelentősen emeli az orvosok fizetését és büntetni fogja a hálapénzt (2020.10.03.)

 

 

A vizitdíj és a kórházi napidíj kérdése nincs végérvényesen megoldva a népszavazással (2008). A gazdasági törvényszerűségeket nem lehet népszavazással felülírni, még Magyarországon sem! A vizitdíj elkerülhetetlen: jönni fog, csak másként, más címszó alatt. Kérdés, hogy lehet segíteni azokon, akiknek még a 300 forint is sok. Válaszunk: a szociális, egészségügyi és oktatásügyi támogatások esetén a „honi származás rendszeré”-t kell bevezetni. Ez annyit jelent, hogy a helyi önkormányzatok segítenek a legrászorultabbakon.

 

2.  Átláthatóság és szabályozás
A mai egészségügyi rendszer rugalmatlan, túlszabályozott, nehezen átlátható. Nem az országgyűlésnek kellene számtalan törvénnyel (megrend)szabályozni az egészségügyet, és az agyonbürokratizált Egészségügyi Minisztériummal a rendszert irányítani, az egészségügyi dolgozók bérét megszabni, hanem a törvényalkotásnak kell kialakítani olyan irányvonalat és keretfeltételt, mely a rendszert az önműködtető és önfenntartó struktúra irányába mozgatja.
Ilyen önszabályozó rendszerben a bürokrácia visszaszorulna, a hálapénzrendszer pedig megszűnne.

Feltétlenül szükséges a reformok összehangolása más reformokkal. Így például az adó-, gazdasági és pénzügyi rendszer átalakításával. A készpénzforgalom visszaszorítása (pl. adókkal és járulékokkal való megdrágításával, vagy bankjegyek forgalomból való kivonásával) jelentősen csökkenthetné a hálapénzrendszert és adóelkerülést.

 

3.  Gyógyszerellátás, patikarendszer, vényrendszer

A patikák ma piaci alapon működnek. Az állami gyógyszertámogatás helyett szükséges a biztosítói rendszer bevonása a gyógyszerellátásba. A vényrendszer leegyszerűsítésével a betegek gyógyszerhez jutása lenne könnyebb és olcsóbb (pl. a vényköteles gyógyszerek töredékére való csökkentésével).

Miért kell krónikus betegeknek időről-időre gyógyszert feliratni a háziorvosnál?

 

4.  Rugalmasság és jövőbe mutató strukturális átalakítások

A központi állami szerepvállalás visszaszorításával a helyi, megyei rendszerek kapnának nagyobb jelentőséget, és maguknak kellene a meglévő kapacitások megtartásáról, kiépítéséről vagy leépítéséről dönteni.
A kapacitások és igények, valamint az ehhez kapcsolódó anyagi feltételek felmérésének a legmélyebb szintig (kórházi ágy, felszereltség, személyzet, orvosi ellátás stb.) meg kell történni.

A jelenlegi magyarországi tendenciák abba az irányba mutatnak, hogy a közeljövőben többszintű, differenciált egészségügyi ellátás fog kialakulni.
Ezeket a piaci folyamatokat segítenie kellene a kormánynak, az országgyűlésnek, a törvényalkotóknak és minisztériumoknak. Lásd: 1. pont Finanszírozás (magánbiztosítók, állami egészségügy közötti feladatmegosztás).

Az egészségügy alappillérei (kórházi és orvosi ellátás – pénzügy és biztosítórendszer – gyógyszerellátás és patikák) között létre kell hozni kiegyenlítő elemeket. Pl. a gazdasági forintban kifejezhető forgalom 1%-ának befizetése közös alapba, melyből a legszegényebb térségek intézményeit lehetne támogatni. Ilyen alap egyszerűen és gazdaságosan működtethető.

A kihívások közé tartozik az idősgondozás és hajléktalanellátás, melyre a mainál sokkal többet kell fordítani. Nyilvánvaló, hogy a hajléktalanellátás adóforintokból támogatott önkormányzati, állami feladat. Elengedhetetlen, hogy a szociális-egészségügyi rendszerbe az öngondoskodás és költséghatékonyság irányába ösztönző elemek legyenek beépítve.

A hatékonyság emelésével több pénz maradna a patikusok, az orvosok és ápolók anyagi megbecsülésére, a teljesítményösztönző mechanizmusok finanszírozására, a technikai-, technológiai- és ingatlanállomány fejlesztésére. Csökkenő állami szerepvállalás mellett a rendszerben van annyi tartalék, hogy az egészségügyi dolgozók jövedelme jelentősen emelkedhetne.

Ebből következik:

A Magyar Nemzeti Rend Párt kivonatos egészségügyi programja
=====================================================

Támogatjuk az önkéntes alapon működő több-biztosítós egészségügy-finanszírozást.

Javasoljuk az egészségügyi alapellátás önkormányzatok által való támogatását és az állami részvétel csökkentését.

Javasoljuk, hogy minden biztosított az egészségügyi szolgáltatás fejében évenkénti kezdő-alapdíjat fizessen. Miután ezt kifizette lép életbe biztosítása. (A kezdő-alapdíj összeg kb. 3-5-szöri orvoslátogatás árával, 1 napi kórházi ellátás összegével lenne egyenlő. Ez annyit jelent, hogy mindenki az első pár (házi)orvosi látogatás költségét maga fizetné, majd az utána következőket a biztosító.) E mellett, vagy e nélkül szükséges az egészségügyi szolgáltatás fejében a betegek értékarányos bevonása a teherviselésbe. (Ennek törvénytelen és szabályozatlan formája már valóság, mivel bizonyos szolgáltatások az állami biztosítórendszeren keresztül elérhetetlenek. – Lásd: Káosz az egészségügyben.)

Javasoljuk az egészségügy kiárusítása helyett tőkebevonás és takarékosságra ösztönző új piaci mechanizmusok bevezetését (lásd: előző javaslat), az egészségügy versenyképességének növelését a belföldi és nemzetközi piacon. Hangsúlyt helyezve az egészségturizmusra (a külföldi betegek fogadására specializálódó legkorszerűbb műszerekkel felszerelt kórházak, rendelők, rehabilitációs intézmények létrehozása a magántőke befektetéseivel, pl. fogászat), beleértve a hozzá tartozó infrastruktúrát és informatikai hálózatot is.

Javasoljuk az egészségügyet, a gyógyszer- és vegyipart terhelő adók teljes eltörlését.
(☛ Adó és gazdaság)

Javasoljuk a betegek, illetve rászorulók önrendelkezési jogainak szélesítését.

Támogatjuk az otthonszülést.

Támogatjuk a szabad gyógyszertár-alapítást, a vényrendszer eltörlését és a gyógyszerellátás liberalizálását. – Ebből a szempontból fontos szerepet kap az új informatikai fejlesztések, a biometrikus, csippel ellátott személyi igazolvány, melyen minden fontos adat digitálisan tárolható, többek közt tulajdonosának orvosi adatai, vércsoportja, betegségei, allergiás érzékenysége, gyógyszerhasználata stb.

Elkerülhetetlennek tartjuk az egészségügyet terhelő bürokráciarendszer felszámolását és az Egészségügyi Minisztérium, a Regionális Egészségügyi Tanácsok megszüntetését, valamint az Állami Egészségügyi Központ felülvizsgálatát.

Fellépünk a gyógyszergazdaságossági törvény eltörléséért. Ezért minden világpiacon elérhető gyógyszer kapható legyen hazánkban.

Elfogadhatatlannak tartjuk a hálapénzrendszert és várólista-kikerülő pénzt.

Előtérbe kívánjuk helyezni az öngondoskodást és az egészséges életmódra való nevelést, megelőző, felvilágosító programokal.

Javasoljuk a dohányáruk adóinak a rendes 1-2%-os Áfa-szintre való csökkentését (jelenleg:27%). Valójában a magas járulékok nem szorítják vissza sem a dohányzást, sem az alkoholfogyasztást, hanem a fekete- és szürkegazdaságot erősítik (csempészet, korrupció).

Lásd: Az amerikai szesztilalom (1920-1933) idején élte a maffia virágkorát, bevételeinek forrása az illegális csempészetből, feketekereskedelemből, alkoholkifőzdékből származtak. A hatalmas nyereségből rendőröket, hivatalnokokat, bírókat vesztegettek meg és a maffia állam volt az államban.

Lásd még: Az orosz társadalom vodkában fogant (Népszava).

 

Ajánlások, linkek:

Megtudtuk, mennyi lenne a nyugdíjasokra is kivetett egészségügyi alapdíj

 

MNB-jelentés: lesújtó a magyar egészségügy és az oktatás helyzete

2020. július. 28., 15:54 GAZDASÁG

Az egészségügyről ugyancsak nem túl hízelgő megállapításokat tesznek. Azt írják például a jelentésben, hogy a magyar lakosság egészségi állapota elmarad a hasonló fejlettségű országokétól a régióban.

A 2020-as versenyképességi jelentés szerint

„Magyarország a versenyképességi indexen 100 pontból 47,4-et ért el.”


 

Utolsó módosítás: 2020.12.17.


© MNRP – Minden jog fenntartva
Felhasználás, másolás, tárolás, továbbítás a forrás megjelölésével engedélyezett.

 

Megosztás FaceBook-ra. Megosztás MySpace-re. Megosztás Iwiw-re. Megosztás Twitter-re. Megosztás Startlap-ra. E-mail-be küldés. Hozzáadás a kedvencekhez.
Megoszthatod híreinket az "ikonokkal" jelölt közösségi oldalakon és elküldheted e-mail-ben... Mind ezt könnyen és gyorsan.