Programpontjaink - Céljaink

A Magyar Nemzeti Rend Párt céljai röviden

=====================================================


Legfőbb célunk, hogy hazánk virágzó, boldog, gazdaságilag fejlett ország legyen, ahol jó élni és dolgozni, boldogságban, szabadságban, képzett, öntudatos és egészséges emberekkel együtt élni.

1. Ezért legelső helyen képviseljük az egyéni szabadságjogokat, a másik ember feltétlen tiszteletét, a vallásszabadságot és az egyetemes emberi értékeket, jogokat. Ennek jegyében támogatjuk a melegek házasságát (LMBTQ), örökösödési- és örökbefogadási jogát.

Az egyenlőség jegyében fellépünk előjogok, különleges bánásmód megszüntetése érdekében (pl. képviselői immunitás, miniszterek, polgármesterek különleges védettsége).

Az egyházaknak nyújtott állami támogatás függővé és kiszolgáltatottá teszi a gyülekezeteket. Ezért a közfeladatok kivételével, az egyházakat a híveik tartsák el.

Lásd:

Új pannonhalmi főapát: van igazság abban, hogy a hívek tartsák el az egyházat

2. Múltunk, hagyományain, történelmünk meghatározza jelenünket és ez jövőbe vezető utunk kiindulópontja. Ennél fogva fontosnak tarjuk nemzeti értékeink, történelmünk megismerését, nemzeti érdekeink védelmét. – Történelmünk számos szakasza feltáratlan és a köztudatban hiányosan, vagy torzítva jelenik meg. Különösen az utóbbi 30 év, és a XVIII.-XX. század magyar történelmét kell kivizsgálni és a társadalmi párbeszéd tágyává tenni. Ennek úgy van értelme, ha következetesek maradunk és következtetéseket vonunk le. Az új tények ismeretében a tankönyvek hibás oldalait ki kell javítani.

3. Jövőépítés közösségi feladat, és nem korlátozódhat az egyénre. Boldog jövő párbeszéddel, az alapelvek és -feltételek rögzítésével (pl.: a tulajdon sérthetetlensége, a személyi szabadság és annak korlátainak meghatározása), kompromisszumok meghozatalával, felelősségvállalással, nyitottsággal és fejlődés által érhető el. Ez kisközösségekben közvetlenül történhet, ám társadalmi szinten a párbeszéd és az információ hordozója a közmédia. A közmédia ezért kiemelt jelentőséggel bír, pártatlansága, kiegyensúlyozott tájékoztatása, átláthatósága a modern társadalmi fejlődés alapfeltétele.

4. A magyar közösségek és jövőjük ápolása nem állhat meg az országhatáron, sőt a Kárpát-medencére sem korlátozódhat. Gondolunk itt a környező országok kisebbségeire, vagy a messze hazánktól élő magyarokra, magyar családokra, kolóniákra. A külhoni magyarságban óriási tudás és tapasztalat halmozódott fel, melyre mindannyiunknak szüksége van.
A politikailag egységes Kárpát-medence megteremtése történelmi szükségszerűség.

5. A jelen bebetonozott és fejlődésképtelen struktúráit államreformmal, az elit félreállításával lehet megoldani. Újra meg kell határozni a feladatokat és a felelősséget. Újra kell gondolni a hatalmi ágak szerepét, különös tekintettel a végrehajtó (exekutív) hatalomra (lásd: belpolitika). Feltétlen szükség van a választójog, a képviseleti rendszer (pl.: háromkamarás országgyűlés), az állami támogatási rendszer, a polgári- és büntető-törvénykönyv reformjára.

Feltétlen szükséges a közbiztonság javítása. – Inditványozzuk a feltétel nélküli alapjövedelem (FNA) bevezetését, ez a közbiztonságon és a hajléktalanságon is segíthet.

Párhuzamosan szükséges a gazdasági helyzet gyors javítása, munkahelyek létrehozása, a foglalkoztatottság növelése, adóreform és az államháztartás rendbetétele.


Utolsó módosítás: 2020. május 20.


(C) MNRP – Minden jog fenntartva

Felhasználás, másolás, tárolás, továbbítás a forrás megjelölésével engedélyezett.


Megosztás FaceBook-ra. Megosztás MySpace-re. Megosztás Iwiw-re. Megosztás Twitter-re. Megosztás Startlap-ra. E-mail-be küldés. Hozzáadás a kedvencekhez.
Megoszthatod híreinket az "ikonokkal" jelölt közösségi oldalakon és elküldheted e-mail-ben... Mind ezt könnyen és gyorsan.