Programpontjaink - Amit megteszünk

A Magyar Nemzeti Rend Párt kivonatos akcióprogramja – Amit megteszünk

===============================================================

Elsőre át kell tekinteni az állami kiadásokat (struktúrák, programok, projektek) és meg kell vizsgálni hasznosságukat, hatékonyságukat, valamit hogy a kiadások arányosak e, és nem csak pénzkidobásról szólnak. A felesleges, túl drága projekteket le kell állítani. Meg kell vizsgálni, hogy ezeknél mennyire játszott szerepet a korrupció, a megvesztegetés és a „kapcsolati tőke”.

Hatékony, polgárbarát, megoldásorientált állam csak jó vezetőkkel működhet. – Ezért kiemelkedően fontos a vezetők megfelelő kiválasztása. Ez a jelen helyzetben annyit jelent, hogy a felső kádert az állami intézményekből, vállalatokból teljes egészében el kell távolítani. – Magyarország átfogó reformokra  szorul és nem lehet felületes látszatintézkedésekkel a bajokat orvosolni (lásd: demokráciadeficit, egészségügy, oktatás, gazdaságpolitika, külpolitika, demográfia, elvándorlás, közbiztonság, haderőreform, stb.).

Ennek keretében akcióprogramunk címszavakban a következő:

● Felszámoljuk a korrupciót.

● Elszámoltatjuk a közpénzek kezelőit. (Ehhez feltétlen szükséges a jogrendszer átalakítása, az ügyészség intézményének reformja.)

● A törvény előtt mindenki egyenlő, – megszüntetjük az immunitás intézményét.

● Az Áfá-t 0-5% közé szorítjuk és helyette progresszív jövedelemadót vezetünk be. Új adórendszerrel erősítjük az önkormányzatokat, a jövedelemadó 1/3-a illetné az államot, a másik 2/3 helyben maradna, illetve az önkormányzatok adókulcsok bevezetésével csökkenthetnék, illetve növelhetnék bevételeiket. Az iparűzési adó teljes mértékben helyben maradna. – Gazdaságilag leszakadt régiók további adókedvezményben részesülnének. Az összes telekommunikációt terhelő adót eltöröljük. A közpénzek felhasználását átláthatóvá tesszük.

● Az államháztartást egyensúlyba hozzuk. Az államadóság kapcsán moratóriumot hirdetünk és tárgyalásokat kezdünk az adóság átütemezéséről, illetve eltörléséről.

● Teljesen megújítjuk a közmédiát és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot. Átláthatóvá tesszük a közintézmények működését. – Támogatjuk a párbeszédet és megegyezésre törekszünk a társadalmi rétegek között. A közmédiának számos minőségi feltételnek kell megfelelni: Kiegyensúlyozottság, sokszínűség, színvonalas tudósítás, héttérinformációk szolgáltatása, tényfeltárás, átfogó hírszolgáltatás a világ politikai életéről, gazdasági fejlődéséről, stb.

● A közmédiának és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak feladata kell legyen a társadalmi kohézió (összetartozás) erősítése. Így szankcionálni kell a lélekromboló, nívótlan, trágár, alpári műsorokat ill azon előadókat, fellépőket, riportereket, stb.

● A tájékoztatás és közbeszéd helye a független, kritikus, tényfeltáró közmédia. Támogatjuk hogy minden párt, országért dolgozó szervezet egyenlő elbírálás alá essék és egyenlő megnyilvánulási lehetőséghez jusson. A társadalmi pábeszéd mellett a közmédiának az eszmék, gondolatok szabad versenyének elősegítése is. Kiemelkedően fontosak a vitaműsorok, háttérinformációok és összehasonlító adatok szolgáltatása.

● A nívós közmédiát (legalább részben) a polgárok befizetéseiből kell fenntartani (lásd: a korábbi 2002. júliusáig háztartásonként kirótt tv-, rádió-előfizetési díj), melynek fejében hozzáférést és beleszólási jogot kapnak a műsorszolgáltatásba. Az internetes műsorterjesztést az adatszolgáltatón keresztül lehet bevonni a költségviselésbe. – Az internetadót, melyet a Fidesz-kormány 2014-ben akart bevezetni a leghatározottabban elutasítjuk.

● Az állami, önkormányzati szervek működését egyszerűsítjük, hatékonyságukat növeljük, a bürokráciát visszaszorítjuk és polgárbarát szolgáltatást vezetünk be. Az állami és önkormányzati szervek működésénél a feladatokat újra felosztjuk. Alapfokú helyi feladatok (pl.: szociális- és háziorvosi ellátórendszer, patikahálózat, alapfokú iskolák, sportlétesítmények, helyi rendőrség, stb.) teljes mértékben önkormányzati kézben lennének (szubszidiaritás elve).

● Erősítjük és támogatjuk a valódi, független civil szférát.

● Javítunk a közbiztonságon, erősítjük a rendfenntartó szerveket, javítjuk a bérezést és a munkafeltételeket.

● Az egészségügy, a szociális rendszer, az oktatás, a tömegközlekedés átfogó reformra szorul. A problémákat konzekvensen fogjuk kezeljük és a megoldásokon fogunk dolgozni.

● Az egyházat és az államot szétválasztjuk, az eddigi kölcsönös egymásrautaltságot megszüntetjük. Azt a nézetet képviseljük, hogy a hívek tartsák el az egyházat (kivéve a közfeladatokat ellátó funkciókat).

● A bevándorlókat visszaküldjük hazájukba, az állampolgárságot, letelepedési engedélyt visszavonjuk. Ezzel együtt megszüntetjük a letelepedési kötvényeket is.

 

© MNRP – Minden jog fenntartva

Felhasználás, másolás, tárolás, továbbítás a forrás megjelölésével engedélyezett.

Megosztás FaceBook-ra. Megosztás MySpace-re. Megosztás Iwiw-re. Megosztás Twitter-re. Megosztás Startlap-ra. E-mail-be küldés. Hozzáadás a kedvencekhez.
Megoszthatod híreinket az "ikonokkal" jelölt közösségi oldalakon és elküldheted e-mail-ben... Mind ezt könnyen és gyorsan.