Egyéb - Csatlakozás a párthozFelvételi kérelem

a Magyar Nemzeti Rend Pártba

(Minden adat megadása önkéntes! Az adatok abszolút bizalmas kezelését a párt garantálja.

A hiányzó adatok a felvételi eljárást befolyásolhatják.

A kitöltött adatlap átadására, előzetes egyeztetés alapján, személyesen is történhet.)

fénykép helye, vagy mellékletként

digitális formábanSzemélyi adatok:


Vezetéknév:


Keresztnév (-nevek):


Leánykori név:


Születés helye (helység, ország, pontos hely):


Születés ideje (év, hónap, nap):


Vallás:Személyi igazolvány száma:


Érvényesség dátuma:


Személyi azonosító szám:


Családi állapot:


Gyermek(ek) neve(i) és születési éve (évük):Bejelentett lakcím:


Irányítószám:


Város/helység:


Utca, házszám:


Emelet, ajtó:


Ország:Tartózkodási hely (amennyiben nem azonos a bejelentett lakcímmel):


Irányítószám:


Város/helység:


Utca, házszám:


Emelet, ajtó:


Ország:Személyes elérhetőség:


Vonalas otthoni telefon előhívóval:


1. számú mobiltelefon előhívóval:


2. számú mobiltelefon előhívóval:


E-mail-címek:Képzettség, alkalmasság:

Tanult szakmák, iskolai végzettség:
Jelenlegi munkahelye, betöltött pozíció, elérhetőségek:

a cég neve, címe és honlapja: …………………………………………

……………………………………………………………………………

betöltött pozíció és feladatkör:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Korábbi munkahelye:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………


mettől meddig?:


betöltött pozíció és feladatkör:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………Idegennyelv-tudás

a) Szóban és írásban (kezdő, közepes, felső vagy anyanyelvi szint),

b) mennyit és hol tartózkodott az említett nyelvterületen?

angol; a) ………………………  b) …………………………

német; a) ………………………  b) …………………………

francia; a) ………………………  b) …………………………

más:

a) ………………………  b) …………………………


 

Hobbi(k), sport, szabadidős tevékenység:Tagja-e vagy tagja volt-e Magyarországon vagy külföldön bejegyzett politikai pártnak?

 

A párt neve tagsági viszony -tól, -ig betöltött legmagasabb pozíció

………………… ……-…… ………………………

………………… ……-…… ………………………

………………… ……-…… ………………………


Tagja-e vagy tagja volt-e magyarországi vagy külföldi titkosszolgálatnak?

A titkosszolgálat neve tagsági viszony -tól, -ig betöltött legmagasabb pozíció

………………… ……-…… ………………………

………………… ……-…… ………………………

………………… ……-…… ………………………

 

Volt-e hivatalos vagy nem hivatalos rendőrségi adatszolgáltató (informátor)? Ellát-e még ilyen feladatokat?

(a nem kívánt válasz áthúzandó, a kívánt válasz bekarikázandó)

igen nem

Volt-e munkásőr?

igen nem


Teljesít(ett)-e Magyarországon vagy külföldön – reguláris vagy irreguláris állományban – elhárítói, hírszerzői, felderítői, katonai (fegyveres-harci), biztonsági (fegyveres-harci), diverzáns vagy más ehhez kapcsolható feladatot? (Pl.: tagja-e a Magyar Gárdának?)

igen nem

Ha igen, hol és mikor, mettől meddig (a szervezet neve, rangja, egységének megnevezése, tisztjének neve, és feladatainak körülírása)?
Felhívhatjuk-e telefonon, hogy a felmerülő kérdéseket megbeszéljük?

igen nem


Felkereshetjük-e lakhelyén (előzetes egyeztetés után) egy rövid személyes beszélgetés céljából?

igen nem


Fel kíván-e minket keresni irodánkban személyes megbeszélés vagy a kapcsolatfelvétel érdekében?

igen nem


Milyen módon kívánja/nem kívánja a kapcsolattartást?

● elektronikus levelezés

igen nem,

● hírlevelek és észrevételek fogadása, erre való rövid reagálás, észrevételek írása, elemzése

igen nem,

● telefon, sms

igen nem,

● közösségi portálok

igen nem,

● Skype, chat, videokonferencia

igen nem,

● találkozások közelben lakó aktivistákkal

igen nem,

● pártprogramok, rendezvényeken való részvétel előzetes meghívók szerint

igen nem,

● taggyűlések

igen nem,

● egyéb, ennek megnevezése:


Személyes ambíciók, alkalmasság, célok rövid leírása, milyen aktívan kíván a párt tevékenységében részt és felelősséget vállalni, milyen munkát tud vagy kíván végezni (pl. szervezés, gyűléseken, rendezvényeken, megemlékezéseken való részvétel, rendezvények biztosítása, irodai/számítógépes munka, fordítás, fényképezés, videózás, dokumentációkészítés, propaganda, szórólapozás, hírelemzés, kapcsolattartás tagokkal és szimpatizánsokkal, koncepciók, tanulmányok és elemzések készítése, nemzetközi kapcsolatok ápolása, stb.)
Tudja-e, jelenlegi anyagi körülményei közt, a havi 1000 forintos tagdíjat fizetni? igen nem


Tudja-e támogatni anyagilag – a havi 1000 forintos tagdíjon felül – a szervezetet?

igen nemKivonat a Magyar Nemzeti Rend Párt alapszabályából:


„1.5. A párt célja: a magyar nemzet fennmaradásának és védelmének a biztosítása, a haza, a nemzet szolgálata, kulturális értékeinek, népi bölcsességének megóvása és továbbadása a társadalomnak. A magyar nemzet minden tagjának testi, szellemi, lelki és anyagi felvirágoztatása. A fegyelem, a fegyelmezettség, a jó modor, a felelősség- és közösségtudat, a tiszta közszellem, a kultúra, a műveltség, a munka, az igényesség, az igazságosság, a tisztesség és becsület értékeinek ápolása és fejlesztése.

. . .

A szervezet a béke és az igazságosság előmozdításán fáradozik.

A párt vallásilag és ideológiailag semleges.

. . .


2.1. A párt tagsága

Minden tagra érvényes a versenytilalom elve, mely alatt egyrészről az értendő, hogy nem lehet más pártnak tagja, másrészről nem törekedhet olyan pozícióra, ahol a párt képviselőjelöltjeivel közvetlen módon versenyre kelne.

. . .


2.1.5. A pártból kilépett, kizárt vagy törölt tag a későbbiekben nem vehető vissza.


2.1.6. A tagság nyilvántartása és adatai szigorúan titkosan kezelendők, és semmiféle nyilvánosságra hozatalnak nincs helye.


2.1.7. Tiszteletbeli tag nem zárható ki és nem törölhető, tagsági viszonya csak a kilépésével illetve az elhalálozásával szünik meg.”Nyilatkozom, a párt alapszabályával, célkitűzéseivel egyetértek, és azokat támogatom.


Hely, dátum:


Aláírás, digitális aláírás, vagy gépelt név:Ui.: Az elektronikusan elküldött ívről e-mail-másolatot küldünk vissza a feladónak.

Magyar Nemzeti „Rend Párt” (MNRP)

cím: H-1051 Budapest, Hercegprímás u. 7., MAGYARORSZÁG

világháló: /MNRP.HU,  e-p.: MNRendPart@gmail.com 

Megosztás FaceBook-ra. Megosztás MySpace-re. Megosztás Iwiw-re. Megosztás Twitter-re. Megosztás Startlap-ra. E-mail-be küldés. Hozzáadás a kedvencekhez.
Megoszthatod híreinket az "ikonokkal" jelölt közösségi oldalakon és elküldheted e-mail-ben... Mind ezt könnyen és gyorsan.