Facebook

Ajánlások

Hírportálok

Tanfolyamok, táborok

Partnerek

Programpontjaink - Egészségügy

 

A Magyar Nemzeti Rend Párt kivonatos egészségügyi programja
==================================================

Kiindulás:
Ahhoz, hogy az egészségügyi rendszer fenntartható, finanszírozható legyen, és kielégítő szolgáltatást tudjon nyújtani, elengedhetetlen a tabuk lerombolása és a valós helyzet feltárása. Feltétlenül szükség van nyílt és őszinte társadalmi pábeszédre, hogy a választópolgárok felmérhessék a helyzetet, felelősségteljesen és aktívan beleszólhassanak a folyamatokba. Sajnálatosnak tekintjük, hogy az egészségügy a politika és az érdekszférák játékává vált, a konstruktív párbeszéd nyomait nehéz felfedezni.


A jövő egészségügyi ellátását tekintve a következő három kérdéskör merül fel:

1.  Finanszírozás
Idejétmúlt az az elképzelés, mely szerint az ingyenes, magas színvonalú orvosi ellátás mindenkinek alanyi jogon jár. Ez kivitelezhetetlen, és lényegében a mai problémák gyökere.

Az állampolgároknak fel kell készülniük arra, hogy jövedelmük nagyobb részét kell majd egészségük megőrzésére fordítaniuk. E ráfordítás fejében minőségarányos ellátásban kell részesülniük. Tarthatatlan, hogy a magas járulékot fizetők is ugyanolyan (gyenge) ellátást kapnak, mint azok, akik semmit sem fizetnek: ma kizárólag a csúszópénz határozza meg az ellátás minőségét.

Téves és hamis feltételezés, hogy a magánbiztosítókon alapuló egészségfinanszirozás csak rossz lehet, mely az állampolgárok további kizsigereléséhez vezet.
A kérdés nem az, hogy magán- vagy állami biztosító működik, hanem hogy mennyire jól, milyen hatékonysággal látja el feladatát, és a befizetett járulék fejében milyen minőségű szolgáltatást képes (meg)finanszírozni.

A vizitdíj és a kórházi napidíj kérdése nincs végérvényesen megoldva a népszavazással (2008). A gazdasági törvényszerűségeket nem lehet népszavazással felülírni, még Magyarországon sem! A vizitdíj elkerülhetetlen: jönni fog, csak másként, más címszó alatt. Kérdés, hogy lehet segíteni azokon, akiknek még a 300 forint is sok. Válaszunk: a szociális, egészségügyi és oktatásügyi támogatások esetén a „honi származás rendszeré”-t kell bevezetni. Ez annyit jelent, hogy a helyi önkormányzatok segítenek a legrászorultabbakon.

 

2.  Átláthatóság és szabályozás
A mai egészségügyi rendszer rugalmatlan, túlszabályozott, nehezen átlátható. Nem az országgyűlésnek kellene számtalan törvénnyel (megrend)szabályozni az egészségügyet, és az agyonbürokratizált Egészségügyi Minisztériummal a rendszert irányítani, hanem a törvényalkotásnak kell megszabnia olyan irányvonalat és keretfeltételeket, mely a rendszert az önműködtető és önfenntartó struktúra irányába mozgatja.
Ilyen önszabályozó rendszerben a bürokrácia visszaszorulna, a hálapénzrendszer pedig megszűnne.

Feltétlenül szükséges a reformok összehangolása más reformokkal. Így például a gazdasági és pénzügyi rendszer átalakításával. A készpénzforgalom visszaszorítása (pl. adókkal és járulékokkal való megdrágításával, vagy bankjegyek forgalomból való kivonásával) jelentősen csökkenthetné a hálapénzrendszert és adóelkerülést.

 

3.  Rugalmasság és jövőbe mutató strukturális átalakítások
A központi állami szerepvállalás visszaszorításával a helyi, megyei rendszerek kapnának nagyobb jelentőséget, és maguknak kellene a meglévő kapacitások megtartásáról, kiépítéséről vagy leépítéséről dönteni.
A kapacitások és igények, valamint az ehhez kapcsolódó anyagi feltételek felmérésének a legmélyebb szintig (kórházi ágy, felszereltség, személyzet, orvosi ellátás stb.) meg kell történni.

A jelenlegi magyarországi tendenciák abba az irányba mutatnak, hogy a közeljövőben többszintű, differenciált egészségügyi ellátás fog kialakulni.
Ezeket a folyamatokat segítenie kellene az országgyűlésnek, a törvényalkotóknak és minisztériumoknak.

Az egészségügy alappillérei (kórházi és orvosi ellátás – pénzügy és biztosítórendszer – gyógyszerellátás és patikák) között létre kell hozni kiegyenlítő elemeket. Pl. a gazdasági forintban kifejezhető forgalom 1%-ának befizetése közös alapba, melyből a legszegényebb térségek intézményeit lehetne támogatni. Ilyen alap egyszerűen és gazdaságosan müködtethető.

A kihívások közé tartozik az idősgondozás és hajléktalanellátás, melyre a mainál sokkal többet kell fordítani. Elengedhetetlen, hogy a szociális-egészségügyi rendszerbe az öngondoskodás és költséghatékonyság irányába ösztönző elemek legyenek beépítve.

A hatékonyság emelésével több pénz maradna a patikusok, az orvosok és ápolók anyagi megbecsülésére, a teljesítményösztönző mechanizmusok finanszírozására, a technikai-, technológiai- és ingatlanállomány fejlesztésére. Csökkenő állami szerepvállalás mellett a rendszerben van annyi tartalék, hogy a személyzet jövedelme jelentősen emelkedhetne.

Ebből következik:

A Magyar Nemzeti Rend Párt kivonatos egészségügyi programja
=======================================================

Támogatjuk az önkéntes alapon működő több-biztosítós egészségügy-finanszírozást.

Javasoljuk az egészségügy kiárusítása helyett tőkebevonás és takarékosságra ösztönző új piaci mechanizmusok bevezetését, az egészségügy versenyképességének növelését a belföldi és nemzetközi piacon. Hangsúlyt helyezve az egészségturizmusra (a külföldi betegek fogadására specialozálódó legkorszerübb műszerekkel felszerelt kórházak, rendelők, reabilitációs intézmények létrehozása a magántőke befektetéseivel, pl. fogászat), beleértve a hozzá tartozó infrastruktúrát és informatikai hálózatot is.

Javasoljuk az egészségügyet, a gyógyszer- és vegyipart terhelő adók teljes eltörlését.
(☛ Adó és gazdaság)

Javasoljuk a betegek, illetve rászorulók önrendelkezési jogainak szélesítését.

Támogatjuk az otthonszülést.

Támogatjuk a szabad gyógyszertár-alapítást, a vényrendszer eltörlését és a gyógyszerellátás liberalizálását. – Ebből a szempontból fontos szerepet kap az új biometrikus, csippel ellátott személyi igazolvány, melyen minden fontos adat digitálisan tárolható, többek közt tulajdonosának orvosi adatai, vércsoportja, betegségei, allergiás érzékenysége, gyógyszerhasználata stb.

Elkerülhetetlennek tartjuk az egészségügyet terhelő bürokráciarendszer felszámolását és az Egészségügyi Minisztérium, a Regionális Egészségügyi Tanácsok megszüntetését, valamint az Állami Egészségügyi Központ felülvizsgálatát.

Fellépünk a gyógyszergazdaságossági törvény eltörléséért. Ezért minden világpiacon kapható gyógyszer kapható legyen és ugyanazon támogatásban részesüljön.

Elfogadhatatlannak tartjuk a hálapénzrendszert és várólista-kikerülő pénzt.

Előtérbe kívánjuk helyezni az öngondoskodást és az egészséges életmódra való nevelést.

Javasoljuk a dohányárúk adóinak többszörösére való megemelését és a befolyó összegek visszaforgatását az egészségügybe, a dohányzást megelőző, felvilágosító programokra.

Javasoljuk az egészségügyi alapellátás önkormányzatok által való támogatását és az állami részvétel csökkentését.


© MNRP – Minden jog fenntartva
Másolás, tárolás, továbbítás a forrás megjelölésével engedélyezett.

 

Megosztás FaceBook-ra. Megosztás MySpace-re. Megosztás Iwiw-re. Megosztás Twitter-re. Megosztás Startlap-ra. E-mail-be küldés. Hozzáadás a kedvencekhez.
Megoszthatod híreinket az "ikonokkal" jelölt közösségi oldalakon és elküldheted e-mail-ben... Mind ezt könnyen és gyorsan.