Facebook

Ajánlások

Hírportálok

Tanfolyamok, táborok

Partnerek

Programpontjaink - Belpolitika


A Magyar Nemzeti Rend Párt kivonatos programja – Belpolitika, közbiztonság

====================================================================

Kiindulási pont: Az 1989/90-es „rendszerváltás” óta legkevesebb 500 ezer (más adatok 800 ezer — 1 millió-ról beszélnek) ember hagyta el Magyrországot. Ez önmagában minősíti az 1989 utáni összes kormány teljesítményét. – A másik oldalról egy agresszív távolkeleti és közelkeleti bevándorlás figyelhető meg, mely magyrország őslakosságának érdekeit és értékeit sérti. – A kétirányú lakosságcsere a „legitím” kormányok közreműködésével valósúlt meg. Lásd kínaiak, arabok behozatala, mely a teljes magyar könnyűipar és kiskereskedelem szétveréséhez vezetett. A gyorséttermek és a vendéglátóipar is megszenvedte ezt.

A „rendszerváltás” óta a kommunizmus felhalmozódott problámáinak egyikét sem sikerült kezelni (demokratikus berendezkedés, médiaszabadság, független közmédia, független intézményrendszer, eladósodás, oktatási rendszer-, egészségügy reformja, közbiztonság, haderőreform, stb.). Ehelyett demagóg politikusok szemfényvesztő igérgetéssel ámították a választópolgárokat, melyek egyike sem volt megvalósítható. Eközben közpénzeket loptak, klientúrájukat építették és gazdagították. Teljessé vált a hatalom-pénz, pénz-hatalom körförgása, ahol demokratikus intézmények a statiszta jelentéktelen szerepét kapták.

 

Belpolitikai programunk:

Programpontjaink önmagukban is egész kormányciklust felölelő feladatokat foglalnak magukba, mégis megkiséreljük céljainkat rövid pontokba foglalni:

● Az ügyészség és az ügyészi hivatal függetlenségének garantálása. Elfogadhatalan, hogy a legfőbb ügyész egyszemélyben dönt büntetőeljárások lefolytatásáról, vagy megszüntetéséről. Javaslatunk bármely ügyész indíthasson eljárást bermely ügyben.

● A jogbiztonság követeli, hogy a bíróságok gyorsan és hatékonyan működjenek, hogy perek ne húzódjanak évekig. A békéltető bíroságnak, a közjegyzői intézménynek nagyobb szerepet kell kapnia a peren kívüli eljárás gyors lefolytatásához.

Ehhez feltétlen szükséges a perrendtartás szabályainak módosítása / egyszerűsítése.

● A jogrend reformja. Évente 15000 oldal jogszabály lép életbe. Köztük teljesen értelmetlenek is:

Világkuriózum az egyéves magyar adónem, amelyből egyetlen forint sem folyt be

El kell gondolkodni: Milyen egy jó törvény? Mennyi ideig érvényes egy jogszabály, törvénykönyv? Érvényes-e az 1222-ben kiadott Aranybulla?

Javasoljuk minden jogszabály 20 évenkénti felülvizsgálatát, mely nélkül a jogszabály érvényét vesztené.

● Közmédia. Demokráciában a közmédia függetlenségét törvény garantálja. Az államnak semmiféle beszólása nincs a sugárzott tartalmakra. Az újságírók, reporterek kötelessége: oknyomozás, tényfeltárás, a vélemények sokszinűségének és kiegyensúlyozottságának szavatolása, a háttérinformációk és összefüggések felderítése.

● Követeljük minden titkosítás feloldását az információhoz való jog érdekében.

● Átláthatóság. Az állami intézményeknek teljesen átláthatóan kell müködni, minden polgár számára hozzáférhető adatokkal.

● A minisztériumokat a 2018. évi V. törvény szabályozza. A jelenleg működő 10 minisztérium között rengeteg az átfedés és szabályozatlanság (értsd: káosz, állandó átszervezés és jogszabályváltozás). Valójában a miniszterelnökség dönt mindenről. Az állam három alapfeladata: belügy, külügy, hadügy. A pénzügy méreténál fogva külön minisztériumot igényel (ide tartozna az adóhatóság is). Ezt az alapfelállást kellene tükröznie a minisztériumoknak.

Mélyreható változásoknak kell bekövetkezni a biztonság, a szociális kérdések kezelése és az intézményrendszer megújítása terén.

Lásd:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarország_minisztériumainak_listája

A kormány létszámcsökkentési törekvései ellenére összességében jelentősen nőtt a minisztériumok háttérintézményeinél dolgozók létszáma.

 

● A képviseleti rendszer és a választási törvény felülvizsgálata.

2011-ben elfogadott új választási törvény szerint az Országgyűlésbe 199 fő juthat, melyből 106 egyéni képviselő, akiket többségi szavazattal választanak 20 megyében. A maradék 93 képviselő pártokra leadott szavazattal jut be, listáról.

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az egyéni képviselők ellenőrizhetetlenek, tevékenységükön semmit nem lehet számon kérni, mandátumhoz jutásuk tisztán ismertségi kritériumokra vezethető, ami önmagában is kifogásolható (lásd: az Egyesült Királyság Alsóháza, a House of Commons). Az egyéni képviselők hozzászólásai, tevékenysége kizárólag az őket választók többségéhez szól, az ország magasabb érdekeinek mellőzésével. — Ez feltétlen elkerülendő. — A 2019. december 12-ére kitűzött angliai válsztások pont ezt a tézist igazolják: a felek közti teljes szembenállás (a Brexit pártiak és a Brexit ellenzők, valamint a helyi érdekek között).

A magyar választási rendszerben a káoszt tovább növeli a külhoni magyarok szavazati joga (csak pártlistára) és lehetőség az átjelentkezésre. Mindkettő torzít és meg kell szüntetni. A képviselők helybenlakása sem feltétel. Ezt az önkormányzati választások esetén elő kell írni.

Forrás, lásd:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_választási_rendszer

https://hu.wikipedia.org/wiki/2015-ös_brit_parlamenti_választás

● Az önkörmányzati rendszer.

Az önkormányzati rendszer a kommunista tanácsrendszerből lett kialakítva, tekintet nélkül a funkcionalításra és észszerűségre.

Magyarországon 3200 önkormányzat van, választott képviselőkkel. Ez az igen nagy szám a polgárközeli helyi képviselet illuzióját kelti, valójában egész másról van szó.

 

 

● A pártok programmal indulnak, vezetőket, arcokat mutatnak fel és eszméket kell képviselniük. Ez a választók számára áttekinthetőbb, könnyebben érthető, ellenőrízhetőbb, mint az egyéni képviselőé. Ezért javasoljuk az egyéni képviselőség eltörlését és a pártraszavazás bevezetését, a bejutási köszöb eltörlésével. — Az Országgyűlés rögtön sokszínübb, kiegyensúlyozottabb, áttekinthetőbb lenne.

Az Országgyűlés Alsó Házának feladata a nyilvános vita, vélemények, gondolatok ütköztetése, tárgyalás és törvényjavaslatok kidolgozása. A pártlistákkal átláthatóbbá válna a rendszer és nem személyekről, manőverekről és kommunikációról szólna a parlamenti munka.

Különös hangsúly kell helyezni a pártok esélyegyenlőségére programuk, javaslataik népszerűsétése terén a közmédiában. A pártok támogatását (legalább egy minimális szinten) alanyi joggá kell tenni, hogy munkájukat működésüket fedezhessék és ne függjenek gyanús adományozóktól.

● Az Országgyűlés Alsó Házának létszáma elég ha 150 fő. Így egy párt már 0.75%-os támogatottság mellett is bejutathat egy képviselőt.

● A miniszterek kinevezése az Országyűlés (alsóházának) feladata az arányos összhang (konkordancia) elvének bevezetésével, a bejutó pártok állíthatnának jelöltet. Ez a komromisszum és érdemi viták szempontjából kulcsfontosságú. Ezzel együtt kiegyensúlyozottabb kormányzást tenne lehetővé, az ellenzék is, sőt kisebb pártok is részt vehetnének a kormányzásban. Politikai ellenfelek kényszerítve lennének a kompromisszumra, az együttműködésre.

● A Felsőház, megyék képviselete. A vidék képviselete hihetetlen fontos. Megyénként egy városi és egy vidéki képviselő lenne megválasztva. Ez összesen 40 képviselőt jelentene, feltételként kötelező helybenlakással.

Pártok és egyének is indulhatnának megválasztásukért.

Törvények mindkét ház többségi javaslatával szavazahatók meg.

● Gondolatilag érdekes a Harmadik Ház kérdése. Mintha egy király, vagy kormányzó hatalom 5-10 fős tanácsadó testülettel irányítana, a megszavazott törvényeket életbe léptetné és javításokat tehetne. Határozatlan időre, öröklődési jog nélkül, ám óriási felelősséggel, azáltal, hogy ha az ország sorsa rosszra fordul, távoznia kell vagyonvesztéssel (bizalmatlansági idítvány alapján).

A világ magyarsága, az elszakított területek a Harmadik Házon keresztül képviselhetnék magukat, nyilváníthatnák ki nemzetünk egységét.

A korábbi király, kormányzó, vagy a mai köztársasági elnök intézménye lenne ehhez hasonlítható, ám pártpolitikai elkötelezettség nélküli független, erkölcsi, morális, vallási méltóság. Önálló fegyveres testőrséggel (gárdával) rendelkezne (kb. 100-500 fő).

A királyságot mint államformát elfogadjuk, földi királyt elutasítunk.

A Harmadik Háznak kiemelkedő szerep jutna a politikai kultúra kifejlesztésében és a szabályok betartattásában, ill. a hatalmi ágak kegyensúlyozott működésében.

Az Egyesült Királyság Felsőháza, a House of Lords működik effajta eszmei alapon. Tagjait a királynő nevezi ki. — A britt demokrácia, a törvényhozás a felsőház nélkül működésképtelen lenne.

● Belső rend és biztonság. A rendfenntartó szervek tagozódása (készenléti rendőrség, önkormányzati rendészet stb.) szükséges ám az alacsony küszöbértékű rendbontás (hajléktalanok, alkoholisták, közterületen rendetlenkedők, bliccelők, szabálytalan biciklisták, motorosok) meghatározó a lakosság biztonságérzete szempontjából. Itt sokkal határozottabb fellépésre lenne szükség.

Utolsó modosítás: 2020.03.31.
© MNRP – Minden jog fenntartva

Felhasználás, másolás, tárolás, továbbítás a forrás megjelölésével engedélyezett.


Megosztás FaceBook-ra. Megosztás MySpace-re. Megosztás Iwiw-re. Megosztás Twitter-re. Megosztás Startlap-ra. E-mail-be küldés. Hozzáadás a kedvencekhez.
Megoszthatod híreinket az "ikonokkal" jelölt közösségi oldalakon és elküldheted e-mail-ben... Mind ezt könnyen és gyorsan.